Sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran (Al-Quran) ketika ia sampai kepada mereka. Oleh itu, akan datanglah kepada mereka berita (yang membuktikan kebenaran) apa yang mereka selalu ejek-ejek itu (iaitu mereka akan ditimpa bala bencana).
(Surah Al-An'aam, Ayat 5)

Saturday, May 14, 2011

Jawaban bagi teks " Bani Umayyah Melaknat Ali di Atas Mimbar "

Bukti tradisi mengutuk Ali boleh ditemui dalam jumlah buku yang banyak dan ditulis oleh para ulama terkemuka Ahl'ul Sunnah. Buku Tarikh, Sirah dan hadis yang penuh dengan fakta bahawa Mu'awiya memperkenalkan bidah dari mengutuk Imam Ali (as). Kenyataannya adalah bahawa ulama terkemuka Ahl'ul Sunnah telah meriwayatkan bahawa Imam Ali (as) memang dicerca pada masa pemerintahan Banu Umayyah atas arahan khusus dari Muawiyah. Akan disajikan anda senarai rujukan di mana anda dapat berfikir secara terbuka untuk memutuskan apakah memang ada asas bagi tuntutan golongan yang suka menipu .

Muawiyah meminta Sa'ad untuk mengutuk Ali (as)


Kita membaca dalam kitab Sahih Muslim:

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص, عن أبيه, قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن ...

Hadis ini telah diriwayatkan pada kuasa Shu'ba. Amir b. Sa'd b. Abi Waqqas dilaporkan pada pihak berkuasa ayahnya bahawa Muawiya b. Abi Sufyan melantik Sa'd sebagai Gabenor dan berkata: Apa yang menghalang anda menyalahgunakan Abu Turab (Sayidina Ali), lalu dikatakan: Ini adalah kerana tiga perkara yang saya ingat Rasulullah (saw) pernah mengatakan kepadanya tentang aku bahawa aku tidak akan menggangu dirinya dan bahkan jika saya menemukan salah satu daripada tiga perkara bagi saya, akan lebih sayang padaku daripada unta merah. Aku mendengar Rasulullah (saw) berkata tentang 'Ali sebagai yang ditinggalkannya hrin dalam salah satu peperangannya (perang Tabuk). "Semua berkata kepadanya: Rasulullah, kau tinggalkan aku di belakang bersama-sama dengan perempuan dan anak. Kemudian utusan Allah (saw) berkata kepadanya: Apakah kau tidak puas dengan menjadi kepada aku seperti apa yang Nabi Musa kepada Harun tetapi dengan pengecualian bahawa tidak ada kenabian setelah aku. Dan aku (juga) mendengar dia berkata pada Hari Khaibar: Aku pasti akan memberikan standard ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan Allah dan Rasul-Nya mencintainya juga. Ia (narator) mengatakan: Kami telah cemas menunggu untuk itu, ketika dia (Rasulullah) berkata: Panggil 'Ali. Ia dipanggil dan matanya meradang. Dia meletakkan air liur ke matanya dan menyerahkan standard kepadanya, dan Allah memberinya kemenangan. (Acara ketiga adalah ini) ketika ayat (berikut) diturunkan: ". Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak anda" Rasulullah (saw) disebut 'Ali, Fatima, Hasan dan Husain dan berkata: Ya Allah, mereka adalah keluarga saya.

(Sahih Muslim, Chapter of Virtues of Companions, Section of Virtues of Ali, Book 31, Number 5915)

Mungkin dalam Sahih Muslim ini , penerangannya berserta bahasa Arabnya yang berpuitis boleh memberi orang lain untuk menterjemahnya dengan maksud yang lain , bukti kedua ini saya berikan ,

~ Sebagai contoh, kita membaca nota versi berikut daripada Muhibuddin al-Tabari dalam "Al-Riyadh al-Nudhira Fi Manaqib ashra Mubashira '" buku terkenal nya 1 Volume 262:

عن سعيد قال أمر معاوية سعدا أن يسب أبا تراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

Saeed berkata: Mu'awiyah memerintahkan Sa'd untuk mengutuk Abu Turab, jadi ia menjawab: "Tentang apa yang anda katakan, Nabi mengatakan tiga hal ... '

Imam Ahlul Sunnah Mulla Ali Qari juga mempercayai versi dicatat oleh Muhibuddin Thabari dalam karyanya yang terhormat Mirqat Sharah Mishkat, Volume 17 halaman 493.

~ Contoh Kedua adalah

Ibn Kathir mencatatkan bahawa:

وقال أبو زرعة الدمشقي : ثنا أحمد بن خالد الذهبي أبو سعيد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن أبيه قال : لما حج معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال : يا أبا إسحاق ، إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه ، فطف نطف بطوافك . قال : فلما فرغ أدخله دار الندوة ، فأجلسه معه على سريره ، ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فيه ، فقال : أدخلتني دارك ، وأجلستني على سريرك ، ثم وقعت في علي تشتمه ؟

Ketika Muawiyah pergi haji, ia memegang tangan Sa'ad bin Abi Waqas dan berkata kepadanya: "Oh Abi Ishaq! Kami adalah orang-orang yang meninggalkan haji kerana perang sampai kita hampir lupa beberapa undang-undang, sehingga kami melakukan Tawaf (pradaksina) untuk meniru anda Tawaf '. Apabila mereka selesai (yang haji), dia (Muawiya) masuk pada dia (Saad) di ruangan rapat dan duduk dengan dia di sofa, lalu dia (Muawiya) disebutkan Ali bin Abi Talib dan mengutuknya. Dia (Sa'd) berkata: "Kamu membawa saya ke rumah anda dan membuat saya duduk di sofa anda dan kemudian anda telah mula mengutuk Ali?"
(Al-Bidayah wa al Nahayah, Volume 7 halaman 341, Bab: Kelebihan Ali
)

Jelaslah bahawa Al-Nawawi telah berusaha untuk menyembunyikan tradisi ini, sehingga dapat menipu orang dengan membuat alasan lumpuh dan menyerahkan dugaan bahawa Muawiyah tidak meminta Sa'ad untuk mengutuk Ali (as).

Kita harus menunjukkan bahawa sebuah Nasibi dalam forum debat yang sangat dikenal Syiah di internet cuba untuk melemparkan keraguan atas keaslian salah satu perawi dalam tradisi iaitu Khalid bin Ahmed, kerana Nawasib yang gemar berputar anti-teks Syiah di seluruh internet, kami akan mengklarifikasi salah faham ini, Khalid bin Ahmed narator adalah narator yang sangat otentik. Al-Dahabi berkata tentang dia: "Imam, Muhadith, Thiqah" (Siar alam Nubala al, v9 p539). Imam Yahya bin Mueen berkata: 'Thiqah' (Tahdib al-kamal, v1 P301). Imam Ibnu Haban termasuk dia dalam bukunya periwayat otentik 'al-Thuqat' (v8 p6). Dia juga telah dianggap Thiqah oleh Imam Ibn Majah ketika dia menyatakan dalam bukunya bahawa ia hanya diriwayatkan dari perawi hadis mempunyai Thiqah sedangkan Khalid bin Ahmed dalam rantai boleh dibaca dalam buku ini. Imam Hakim meriwayatkan hadis dari dia dan menyatakan hadis yang akan Sahih sesuai dengan keadaan Imam Muslim sementara Imam Dahabi menggemakan sama (Mustadrak, v4 p117 Hadis 7072). Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari dia dan Imam tercinta Al-Baani Salafies menyatakan hadis ini sebagai 'Sahih' (Sahih Ibnu Majah, v2 P351 Hadis 3188).

TEKS PENUH ADA DI
http://www.answering-ansar.org/answers/muawiya/en/chap7.php

Friday, April 1, 2011

Jawaban bagi text " Syiah Membunuh Saidina Hussein " , PART 2

Politik Syiah semasa era Imam Husain (as)
Setelah perjanjian perdamaian antara Imam Hasan (as) dan Muawiyah, Muawiyah menjadi penguasa yang tidak tertandingi di dunia Islam. Ia memerintah selama lebih dari 20 tahun dan mula pemerintahannya dengan mengambil beberapa langkah untuk menguatkan pegangannya:

1. Dia menyatakan Ziyad bin Sumayah menjadi saudaranya. (Dia adalah hasil dari kesatuan tidak sah antara Abu Sufyan dan Sumayah.)

2. Ziyad tinggal di Kufah semasa Khilafat Ali (as) , oleh itu dia tahu Syiah Imamiyah Kufah sangat baik.

3. Muawiyah memenangi hati Ziyad dengan menyatakan Ziyad bin Sumayah saudaranya dan menjadikannya gabenor Kufah. Dalam kata-kata sarjana terkenal anti Syiah Imamiyah al Muhaddith Shah Abdul Aziz Dehlavi:

~~~"Mari kita menyebutkan Ziyad - hasil dari percabulan - tindakannya, di bawah bimbingan Muawiyah , hal pertama yang dia tunjukan adalah permusuhan dengan keluarga Ali". ~~
(Tauhfa Ithna Ashari (Urdu), halaman 484 Diterbitkan di Karachi )

Ziyad bin Sumayah sembelih dua belas Imami Syiah Ali (as) dan para pendukungnya tanpa belas kasihan. [Lihat Al Bidayah wal Nihayah, Volume 3, halaman 50, Tarikh Kamil, Volume 3, halaman 245, Tarikh Tabari Tabari, volume 6, halaman 155, Al-Istiab, kelantangan 1, halaman 138].

-Allamah Muhammad bin Aqeel bin Hussain menulis di NASA al-Kifayah, laman 70 (diterbitkan di Bombay):

"Muawiyah mengangkat Ziyad gabenor atas orang-orang Kufah dan bergabung dengan Basrah . Ziyad pernah tinggal di Kufah selama masa [k] Ali , maka dia tahu semua (Imamiyah) Syiah tinggal di sana .Ia mencari (Imami) Syiah dari setiap sudut dan celah dan menyembelih mereka, mengancam mereka, diamputasi tangan dan kaki, paku menembusi mata mereka, mereka digantung pada pohon, diasingkan mereka dari Iraq membuat mereka tinggal tidak berumah selagi (Imamiyah) Syiah tetap di Iraq "


Ini adalah bagaimana Syiah Imam Ali (as) dilayan semasa pemerintahan Muawiyah . Seperti itu beratnya bahawa ketika anak Ziyad menjadi Gabenor Kufah, dia berkata kepada Hani bin Urwa (seorang Syi'ah Imamiyah):

"Apa kau tidak tahu Hani, ketika ayah saya datang ke negeri ini, dia tidak membiarkan Syiah hidup kecuali bapa kamu , dan Hujr ? Kau tahu apa yang terjadi Hujr .".
(History of Tabari, terjemahan bahasa Inggeris - Volume 19 halaman 38)

Demikian pula Ibnu Abbas (ra) atas saranan Imam Husain (as) tidak pergi ke Iraq kerana di Kufah selain Hani dan beberapa lagi tidak ada Syiah Imamiyah yang dibiarkan hidup. Apalagi majoriti penduduk Kufah seperti yang dituntut oleh Nawasib. Ketika Ibnu Abbas (ra) melawat Imam Husain (as) untuk kali keduanya beliau menyarankan kepadanya:

"Sepupu , saya menyeru kesabaran, tapi saya tidak memilikinya. Saya takut anda dilupusan dan dimusnahkan dalam perbuatan ini. Rakyat Iraq adalah orang berbahaya. Jadi jangan pergi dekat mereka. Tetap di negeri ini, kerana anda adalah pemimpin rakyat Hijaz . Jika Iraq ingin kamu seperti yang mereka katakan , tulis kepada mereka bahawa mereka harus mengusir musuh-musuh mereka, dan kemudian anda dan beberapa akan kepada mereka . Jika anda berkeras untuk pergi , pergilah ke Yaman. Di sana, adalah tempat yang luas. Ayahmu mempunyai Syi'ah di sana dan anda akan jauh dari orang-orang ".
(History of Tabari, terjemahan bahasa Inggeris - Volume 19 halaman 67)

Hal ini jelas dari fakta-fakta di atas bahawa selama 20 tahun pemerintahan Muawiya semua percaya Syiah Imamiyah penduduk yang merupakan penyokong setia Imam Ali (as) secara sistematik dibunuh. Sekarang muncul pertanyaan adakah ada orang-orang yang tersisa di Kufah dan di mana adalah kesetiaan mereka?

Jawapan untuk itu adalah mereka yang tertinggal di Kufah adalah Syiah politik yang tidak hanya penyokong yang menegaskan keyakinan dalam Khilafat dari Sheikheen dan Utsman bin Affan seperti yang telah kita dibuktikan dahulu . Itulah sebabnya ketika Syiah seperti Malik bin Asytar berbicara kepada Khilafat Utsman bin Affan, rakyat Kufah punya tersinggung dan menyerang dia, lihat (Tareekh Tabari, Volume 5, Bahagian 19, halaman 189).

bersambung...

Saturday, March 5, 2011

Jawaban bagi text " Syiah Membunuh Saidina Hussein " , PART 1


Ini adalah untuk menjawab pihak yang menyatakan bahawa syiah lah sendiri yang telah membunuh Imam Hussein ...

Jawaban yang pertama :


1)Majotiti penduduk Kufah yang adalah penyokong setia Khilafat dari Shaikhain. Para ulama Sunni terkenal Allamah Shibli Naumani dalam bukunya yang terkenal di dunia Al-Farooq telah memuji khalifah kedua Omar untuk pembangunan bandar Kufah , dia menulis:

"Ketika sejumlah kota dibuka, Saad bin Waqqas menulis kepada Omar bahawa Arab menjadi manja (dengan semua kejayaan), Omer menulis kembali untuk mencari tempat yang memiliki tanah maupun kepentingan strategik laut Oleh kerana itu Sulaiman Hazeefah memilih tanah Kufah dan menamakannya tersebut.

Bandar ini didirikan pada tahun 17 H dan , Omar telah tegas memerintahkan, rumah cukup untuk mengajukan empat puluh ribu orang dibina. Suku Arab diberikan tempat berasingan di bawah pengawasan Hayaj ibn Malik . Omar telah memberikan arahan jelas berkaitan dengan perancangan bandar serta pembinaan ....... Masjid Jami dibina di situ begitu luas sehingga empat puluh ribu orang boleh solat di dalamnya pada satu masa
. "
=Omar the great (Al-Faruq), Volume 2 halaman 95=

"Selain Masjid Jami, masjid dibina berasingan untuk setiap suku suku berdasarkan bandar. Di antara suku-suku menetap di Kufah adalah dua belas ribu orang dari Yaman dan lapan ribu dari Klan Nazar Ada. Diselesaikan berbagai-bagai suku-suku lain seperti Salim, Saqeef , Humdaan, Bajablah, "Lat Nim-ul, Taghlab, Bani Asad, Nakha, Kindah, Azd, Mazainah, Muharab Tamim, Jadi Asad dan Amirm dan Akhlat, Juhaina, Muhjaz, Hawazin, dll.

"Dalam seumur hidup Omar , bandar itu datang untuk mencapai kebesaran tersebut dan kemegahan yang menyebutnya khalifah Islam itu . Memang menjadi pusat kekuasaan Arab"
.
=Omar yang besar (Al-Faruq), Volume 2 halaman 96=

Tidak ada yang meragukan bahawa penduduk Kufah yang setia kepada Umar sejauh bahawa ia dianggap Kufah untuk menjadi ketua Islam. Sekarang jika Nawasib masih delusional maka kami ingin mempersoalkan mereka untuk menjelaskan kepada kita bahawa masjid utama yang boleh mengumpul 40 ribu jamaah dan masjid yang lebih kecil yang dibina di bawah naungan Omar adalah mereka semua masjid Syiah Imamiyah? Apakah maksud Omar pada pembangunan Syiah bandar besar, di mana keyakinan berpusat pada menegaskan bahawa Ali (as) adalah benar Khalifa Nabi (s) dan bahawa ia adalah seorang perampas?

Kami tidak dapat mencari sumber-sumber yang sah dari sejarah Islam yang menegaskan bahawa pada saat Kesyahidan Imam Husain (as) sebahagian besar Kufans adalah Shiah Imamiyah sebaliknya kita mencari pelbagai sumber yang memberitahu kita dengan jelas bahawa majoriti Kufahs adalah pengikut Uthman bin Affan. Allamah Yaqoot Hamawi adalah seorang ulama Sunni terkenal yang menulis 'ul Majma Buldaan'. Buku ini mengandungi sejarah terperinci pelbagai bandar di bawah kekuasaan Islam. Ini mengandungi sejarah Kufah dalam 7 halaman Volume nya 295-300. Dia tidak menyebutkan satu contoh, yang akan menunjukkan bahawa Kufah adalah bandar Syiah Imamiyah ...

bersambung...